Polityka Prywatności

 

Działając na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r., (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej „RODO”) informuję, że na stronie internetowej www.kancelariapk-w.pl – dalej zwana “Stroną” – używana jest technologia typu „cookies“”, która służy do zbierania i przetwarzania danych osobowych (przede wszystkim adresu IP) w celu dokonania analizy ruchu na niniejszej stronie.

 1. Strona w sposób automatyczny zbiera jedynie informacje zawarte w plikach cookies.

 2. Pliki cookies (potocznie zwane z j. ang. „ciasteczkami”) są to niewielkie pliki tekstowe zapisywane na komputerze lub innym urządzeniu końcowym w trakcie odwiedzania danej strony internetowej. Więcej na ten temat: www.wszystkoociasteczkach.pl . Pliki te są tworzone automatycznie, a informacje w nich zawarte mogą zostać odczytane wyłącznie przez stronę, z której ten plik pochodzi. 

  Powyższa technologia wykorzystywana jest przez Google, którego narzędzie analityczne – Google Analytics Solutions – jest wykorzystywane na stronie www.kancelariapk-w.pl.

 3. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (zwanym dalej „Administratorem”) jest Patrycja Kułakowska-Wieleba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą Kancelarią Radcy Prawnego Patrycja Kułakowska-Wieleba  z siedzibą w Lublinie (20 – 601), przy ulicy Zana 11a, skrytka pocztowa nr 22, NIP: 8621590172, nr tel. 795-014-895, adres @: kontakt@kancelariapk-w.pl.

 4. Podstawą do przetwarzania Państwa danych osobowych  jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. przetwarzanie to jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.

  Państwa dane osobowe we wskazanym zakresie będą przetwarzane do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania – do czasu istnienia uzasadnionego interesu administratora danych.

 5. Strona wykorzystuje dwa rodzaje plików cookies:

  1. sesyjne – sessions cookies – pliki tymczasowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania, w tym przypadku – przeglądarki internetowej;

  2. stałe – persistent cookies – pliki te są przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.

 6. Strona wykorzystuje pliki cookies w następujących celach:

  1. utrzymanie sesji użytkownika Strony;

  2. zbieranie anonimowych, zbiorczych statystyk;

  3. zapamiętanie wyboru użytkownika w kwestii zaprzestania wyświetlania wybranego komunikatu.

 7. Pliki cookies można zablokować lub ograniczyć w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej. W przeglądarkach internetowych domyślnie dopuszcza się przechowywanie plików cookies na komputerze lub innym urządzeniu końcowym. W celu zablokowania  plików cookies na komputerze  lub innym urządzeniu końcowym należy tak zmienić ustawienia przeglądarki, aby odrzucała ona wszystkie pliki cookies. Istnieje również możliwość usunięcia dowolnego z plików cookie, który został zapisany. W razie zaistnienia takiej potrzeby, można skorzystać z sekcji „Pomoc” w wykorzystywanej przeglądarce internetowej w celu ustawienia poprawnej konfiguracji. Przykładowe instrukcje producentów: 

  Google Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647

  Mozilla Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka

  Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/278835/pl

  Opera: http://help.opera.com/Linux/9.60/pl/cookie.html

  Microsoft Edge: http://windows.microsoft.com/pl-pl/windows-10/view-delete-browsing-history-microsoft-edge

  Safari: https://support.apple.com/kb/PH21411?locale=pl_PL

  Instrukcje wyłączania plików cookies w telefonie komórkowym znajdują się w podręczniku użytkownika.

 8. Zgodnie z RODO przysługuje Pani/Panu:

  1)         prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

  2)         prawo sprostowania (poprawiania) swoich danych;

  3)         prawo usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

  4)         prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

  5)         prawo przenoszenia danych;

  6)         prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 9. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przysługuje w zakresie, w jakim podstawą tego przetwarzania jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Administratora. Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane w ww. celach, chyba że Administrator będzie w stanie wykazać, że w stosunku do Państwa danych istnieją dla Administratora ważne, prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności lub Państwa dane będą niezbędne Administratorowi do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

  W celu wykonania prawa do sprzeciwu, należy skontaktować się z Administratorem Danych i złożyć stosowny wniosek.

  Państwa dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom za wyjątkiem przedsiębiorstwa Google, celem realizacji usługi statystycznej Google Analytics Solutions.

 10. Przedsiębiorstwo Google dostosowując się do wymagań RODO opracowało narzędzie zapobiegające wykorzystywaniu Państwa danych w Google Analytics w postaci dodatku do przeglądarki internetowej blokujący kod JavaScript Google Analytics. Aby wyłączyć przesyłanie informacji, proszę pobrać i zainstalować ten dodatek w swojej przeglądarce. Dodatek rezygnacji z Google Analytics jest zgodny z przeglądarkami Chrome, Internet Explorer 11, Safari, Firefox i Opera. Będzie on działać w przeglądarce, gdy zostanie wczytany i uruchomi się poprawnie. W przeglądarce Internet Explorer należy włączyć pliki cookie innych firm. Więcej o rezygnacji i prawidłowym instalowaniu dodatku znajdą Państwo pod adresem:https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

 11. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą spowodować utrudnienia bądź też uniemożliwić korzystanie z niniejszej Strony.

Projekt i Realizacja: WiDI ART Studio