logo_krrp
logo_krrp
logo_krrp
previous arrow
next arrow
Slider

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Kancelaria reprezentuje pracowników i pracodawców w postępowaniach sądowych w sprawach m. in.:

  • o ustalenie istnienia stosunku pracy,
  • o uznanie bezskuteczności wypowiedzenia stosunku pracy,
  • o przywrócenie do pracy i przywrócenie poprzednich warunków pracy lub płacy oraz łącznie z nimi dochodzone roszczenia,
  • o odszkodowanie w przypadku nieuzasadnionego lub naruszającego przepisy wypowiedzenia oraz rozwiązania stosunku pracy,
  • w sprawach dotyczących kar porządkowych i świadectwa pracy oraz roszczeń z tym związane.

Kancelaria reprezentuje ubezpieczonych w sprawach z zakresu:

    • odwołań od decyzji organów rentowych i emerytalnych dotyczących ubezpieczeń społecznych, rent i emerytur oraz innych świadczeń przyznawanych przez ZUS lub KRUS.
Projekt i Realizacja: WiDI ART Studio